Phạm Thị Kim Ngân
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT NHẬT Tham gia khóa học: Hướng dẫn áp dụng và chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015

Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Đức Minh
Công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE Chuyên gia hướng dẫn thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Nguyễn Đức Minh

Ninh Xuân Thảo
Công ty TNHH may Hưng Nhân Tham gia khóa học: Hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Six Sigma

Ninh Xuân Thảo

Nguyễn Thị Yến
Công ty cổ phần TOMECO AN KHANG Tham gia khóa học: Chuyên gia hướng dẫn thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Lan Anh
Công ty CP Công nghệ và thương mại SYSTECH Tham gia khóa học: Chuyên gia hướng dẫn thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Nguyễn Lan Anh

License No. 2915 / QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, specify source when using information from this website. Online: 3 Total access: 1.772.570
Hotline: 0912293223